Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

Olha
Reposted fromeazyi eazyi viaevedrien evedrien
Olha
0308 4afc
Reposted fromMrSatan MrSatan viasmokingportraits smokingportraits

May 01 2014

6219 17a8 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaKotoko Kotoko

April 13 2014

April 09 2014

Olha
9401 921a

March 31 2014

Olha
Reposted fromchujawa chujawa viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

March 29 2014

Olha
Olha

March 26 2014

Olha
4019 c9bb
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viarevalie revalie
Olha
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

March 03 2014

Olha
Reposted fromIriss Iriss viahardbitch hardbitch
Olha
7823 18e6
Reposted fromiloftdesign iloftdesign
Olha
9300 41be
Reposted fromiloftdesign iloftdesign

March 02 2014

Olha
Reposted fromempathetic empathetic viasoulforme soulforme

February 17 2014

Olha
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viavanillersky vanillersky

December 26 2013

Olha
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

December 24 2013

Olha

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski
8402 2462 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaevedrien evedrien
Olha
2929 1041

December 18 2013

8333 b53f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaevedrien evedrien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl